What security measures are taken to protect my employees data? / Welke veiligheidsmaatregelen zijn er van toepassing op de data van mijn werknemers?

Beveiliging

 1. Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens)
 2. Verwerker heeft daartoe in ieder geval de volgende maatregelen genomen
  - Logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
  - Automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens;
  - Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
  - Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
  - Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
  - Steekproefsgewijze controle op naleving beleid;
  - Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
  - Een beveiligd intern netwerk.
 3. Springest zal zorg dragen voor een adequate back-up en restore voorzieningen om beschikbaarheid van de clouddienst (en daarmee van de statische en dynamische gegevens) te waarborgen.
 4.  Verwerker verplicht zich zorg te dragen dat de beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, passend is.
 5. Verantwoordelijke zal slechts persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking stellen voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.
 6. Springest zal zorg dragen voor een adequate back-up en restore voorzieningen om beschikbaarheid van de clouddienst (en daarmee van de statische en dynamische gegevens) te waarborgen
 7. Verwerker verplicht zich zorg te dragen dat de beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, passend is.
 8. Verantwoordelijke zal slechts persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking stellen voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. 
Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor je feedback. Als je nog vragen hebt: stel ze gerust hieronder. Sorry, je feedback kon niet worden verstuurd. Probeer het later nog eens.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op